خلوص عسل را باید قبل از خرید آن در نظر بگیرید.آزمایش های ساده ای وجود دارد که می توانید در خانه انجام دهید تا خلوص عسل را بررسی کنید.

قبل از انجام هر آزمایش، یک روش اساسی و بسیار ساده «روش بررسی چربی خالص عسل» است که قبل از خرید آن علامت روی شیشه عسل را بخوانید. سازندگان باید مواردافزودنی به عسل را ذکر کنند. بنابراین شما می توانید به سادگی موارد ذکر شده روی شیشه را بخوانید و از محتویات آن مطلع شوید.اگر شما عسل را مستقیما از یک زنبورداری خریداری می کنید، پس عسل از کیفیت و خلوص عسل مطمعن هستید زیرا شما آن را مستقیما از منبع خریداری می کنید. توصیه می کنیم قبل از انجام آزمایش، تفاوت مواد افزودنی بین عسل ناب و خالص را یاد بگیرید.

برای بررسی خلوص عسل در خانه،میتوانید موارد زیر را به سادگی آزمایش کنید: 

قطره کوچکی از عسل را روی انگشت شست خود قرار دهید.

بررسی کنید که آیا روی شست شما باقی میماند یا پخش می شود.

اگر به سرعت پخش شود، خالص نیست.

عسل خالص بر روی انگشت شست شما بدون پخش شدن و سالم باقی می ماند.