مصرف منظم عسل می تواند باعث کاهش چربی شما شود. به گفته مایک McInnes، خالق رژیم خواب آلودگی، قبل از رفتن به رختخواب، یک قاشق غذاخوری عسل را مصرف کنید که باعث کاهش سوخت و ساز بدن و کاهش میزان هورمون استرس می شود.