یک لیوان را باآب پر کنید.

یک قاشق غذاخوری عسل را به آب اضافه کنید

عسل مصنوعی در آب حل می شود و شما آن را در اطراف شیشه خواهید دید

از طرف دیگر عسل خالص درست در پایین شیشه شما جمع می شود.